• Home
  • Realme Powerbank

Realme Powerbank

Үнэ: 75,000 ₮

Таны сонгосон бараа агуулахад 0 ширхэг байна
1
Дундаж утсыг дүүргэх: 3-4 удаа
Цэнэглэх хүч: 1ш USB-C, 1ш USB-A, 18W
Материал: Поликарбонат
Жин: 250гр
Дүүртэл цэнэглэгдэх хугацаа: 3:40 минут (18W аар)
Loading